Главная » Перевод песен » Английские » Margaret - Kto wie czy za rogiem
Margaret - Kto wie czy za rogiem

Перевод текста песни Margaret - Kto wie czy za rogiem

0
0

Перевод песни Kto wie czy za rogiem от исполнителя Margaret

Kto wie czy za rogiem

Кто знает, а может, за поворотом…

Bo kiedy miasto na święta się stroiПотому что, когда город украшается на праздники,Niejeden z nas o przyszłość się boiМногие из нас боятся будущего,Niejeden z nas w marzenia uciekaМногие из нас находят своё спасение в мечтах,Wierząc, że spełnienie gdzieś czeka.Веря, что в будущем им суждено исполниться.
A kto wie czy za rogiemА кто знает, а может, за поворотомNie stoją Anioł z Bogiem?Стоят Ангел и Господь?I warto mieć marzeniaИ стоит иметь мечты,Doczekać ich spełnienia.Ждать, пока они исполнятся.
Kto wie czy za rogiemКто знает, а может, за поворотомNie stoją Anioł z Bogiem?Стоят Ангел и Господь?Nie obserwują zdarzeń,Наблюдая за происходящимI nie spełniają marzeń!И исполняя мечты?!Kto wie?Кто знает?Kto wie?Кто знает?Kto wie?Кто знает?
Реклама
Niejeden z nas czasem robi jakiś błądМногие из нас порой ошибаются,Czasem się zdarza dwa razy pod rząd.Порой даже два раза подряд.Ufa tym, co nie warci ufania,Доверяем тем, кто не достоен доверия,Kocha tych, co nie warci kochania.Любим тех, кто не достоен любви.
A kto wie czy za rogiemА кто знает, а может, за поворотомNie stoją Anioł z Bogiem?Стоят Ангел и Господь?I warto mieć marzeniaИ стоит иметь мечты,Doczekać ich spełnienia.Ждать, пока они исполнятся.
Kto wie czy za rogiemКто знает, а может, за поворотомNie stoją Anioł z Bogiem?Стоят Ангел и Господь?Nie obserwują zdarzeń,Наблюдая за происходящимI nie spełniają marzeń!И исполняя мечты?!Kto wie?Кто знает?Kto wie?Кто знает?Kto wie?Кто знает?
Jeśli zrobisz ten właściwy krokЕсли сделаешь этот верный шагZanim znów upłynie życia rokДо того, как пройдёт ещё один год,To wszystko będzie tak jak trzebaТо всё будет так, как должно быть,Z udziałem lub bez udziału nieba.С помощью или без помощи небес.
Kto wie czy za rogiemКто знает, а может, за поворотомNie stoją Anioł z Bogiem?Стоят Ангел и Господь?I warto mieć marzeniaИ стоит иметь мечты,Doczekać ich spełnienia.Ждать, пока они исполнятся.
Kto wie czy za rogiemКто знает, а может, за поворотомNie stoją Anioł z Bogiem?Стоят Ангел и Господь?Nie obserwują zdarzeń,Наблюдая за происходящимI nie spełniają marzeńИ исполняя мечты?!Kto wie?Кто знает?Kto wie?Кто знает?